APLICATII

Sisteme dezvoltate în cadrul Centrului de Sisteme Informatice

În cei peste 10 ani de funcționare continuă a Direcției Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, s-au dezvoltat o serie largă de aplicații/module necesare îmbunătățirii facilităților oferite studenților, cadrelor didactice și angajaților UBB, cât şi facilităţi educaţionale dedicate comunităţii publice.
Întreaga serie de module este grupată sub forma a trei sisteme majore: AcademicInfo, ManageAsist și Managementul Cercetării.

AcademicInfo

academicinfo

ManageAsist

managementasisit

Managementul cercetării

managementulcercetarii

În luna iunie 2014 Centrul de Sisteme Informatice a lansat primul serviciul de plata online, cu cardul, de la nivelul Universității Babeș-Bolyai, destinat organizării de evenimente: Platforma de plăți online.