CENTRUL DE SISTEME INFORMATICE

Daniel Stuparu
Șef centru
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5968
 • Email: daniel.stuparu@ubbcluj.ro
Simona Nemeș
Analist
 • Tel.: 0264-405353
 • Tel. int.: 5353
 • Email: simona.nemes@ubbcluj.ro
Călin Miu
Analist
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5256
 • Email: calin.miu@ubbcluj.ro
Florentina Tufiș
Analist
 • Tel.: 0264-405353
 • Tel. int.: 5353
 • Email: florentina.tufis@ubbcluj.ro
Ana Bara
Analist
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5256
 • Email: ana.bara@ubbcluj.ro
Iuliana Feier
Analist
 • Tel.: 0264-405353
 • Tel. int.: 5353
 • Email: iuliana.feier@ubbcluj.ro
Alexandru Timb
Analist
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5256
 • Email: alexandru.timb@ubbcluj.ro
Ionuț Cerceș
Programator
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5256
 • Email: ionut.cerces@ubbcluj.ro
Paul Oltean
Programator
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5256
 • Email: paul.oltean@ubbcluj.ro
Rareș Surdu
Programator
 • Tel.: 0264-405353
 • Tel. int.: 5353
 • Email: rares.surdu@ubbcluj.ro
Corina Șirlincan
Secretar
 • Tel.: 0264-405300
 • Tel. int.: 5256
 • Email: corina.sirlincan@ubbcluj.ro
Răzvan Pavel
Programator
 • Tel.: 0264-405353
 • Tel. int.: 5353
 • Email: razvan.pavel@ubbcluj.ro
 • Alina Bianca Andreica
 • Annamaria Iuhoș
 • Ana-Maria Stănescu
 • Anca Molodeţ
 • Anca Petrean
 • Andrei Popescu
 • Andrei Tomaş
 • Dan Pop
 • Daniela Brăzdău
 • Dumitru Petreuş
 • Flavia Mureşan
 • George Hristodol
 • Horia Bretan
 • Ionuţ Urean
 • Iulia Mantu
 • Hunor Kerekes
 • Liviu Dnistran
 • Mirela Feneşan
 • Monica Bojan
 • Moreno Reş
 • Oana Timiş
 • Raluca Ilban
 • Attila Zolde
 • Veronica Gyip
 • Carmen Pavel
 • Kerekes Tunde
 • Fecske Nandor
 • Gabriel Pop
 • Florina Covaci
 • Bogdan Florin Roman

2002

În februarie 2002 a fost înființat Departamentul de Informatizareprin reunirea Centrului de Comunicații (1996) si a Biroului de Informatizare si Statistica (1998). S-au pus bazele Colectivului de Informatizare din cadrul Departamentului de Informatizare al UBB. Colectivul era alcătuit inițial din patru  persoane care se ocupau cu suportul primei aplicații de evidență școlară folosită de un număr de 5 facultăți din cadrul UBB. Aplicația a fost dezvoltată printr-o colaborare între dl. Prof. univ. Dr. Leon TÂMBULEA și dl. Prof. univ. Dr. Basil PÂRV iar limbajul de programare folosit era Visual Basic.

2004

Colectivul de Informatizare a început dezvoltarea primelor aplicații proprii, folosind nou apărutul limbaj de programare C#, versiunea 1.1. În paralel cu aplicațiile desktop s-a dezvoltat prima aplicație web scrisă în PHP, aplicație prin care studenții puteau să își consulte notele online.

2005

S-a pornit proiectarea și dezvoltarea primelor aplicații financiare și contabile pentru Direcția Economică a UBB. Acestea folosesc ca si sistem de gestiune a bazelor de date, PostgreSQL, sistem open-source. Concomitent cu acestea pe parte de evidență școlară s-a pornit dezvoltarea unei aplicații distribuite scrisă în C# care să înlocuiască în timp aplicația inițială. S-a aprobat regulamentul de funcționare al Departamentului de Informatizare.

2006

S-a demarat proiectul de management al activității de cercetare din UBB a pornit ca o nevoie a cadrelor didactice si departamentelor de cercetare de a avea un management centralizat al cercetării. Obiectivul urmărit este evidențierea activității de cercetare a cadrelor didactice, precum și sintetizarea acesteia la nivelul departamentelor, facultăților și la nivelul UBB. Aplicația este accesibilă prin intermediul unei interfețe web fiind scrisă în PHP.

2009

Departamentul de Informatizare a câștigat un proiect cu cofinanțare europeană prin Fondul European de Dezvoltare regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”, POS-CCE (Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice) 124/323/31.08.2009 SMIS 4424 cu titlul „Sistem electronic aplicativ integrat de educație al Universității Babeș-Bolyai”. Obiectivul general a fost reprezentat de dezvoltarea unui portal eLearning care să asigure pe de o parte un grad ridicat de cooperare educațională prin instrumente IT cu instituții academice din România și din întreaga lume, iar pe de altă parte să faciliteze accesul la informație și suport tehnologic de ultimă oră în vederea eficientizării procesului de educație și informare a studenților UBB.  Valoarea totală a proiectului a fost de 6.410.081,90 RON, valoarea totală eligibilă 5.498.600 RON iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.398.198,17 RON

2011

Lansarea portalului UBBOnline https://portal.ubbcluj.ro

2012

În luna mai 2012 Departamentul de Informatizare a fost transformat în Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar Colectivul de Informatizare a fost reorganizat ca si centru în cadrul DTIC, sub denumirea de Centrul de Sisteme Informatice.

2013

În baza Hotărârii Senatului UBB nr. 630 din 09 decembrie 2013, a fost aprobat noul regulament de organizare și funcționare a Direcției Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

2014

În luna iunie 2014 Centrul de Sisteme Informatice a lansat primul serviciul de plata online, cu cardul, de la nivelul Universității Babeș-Bolyai, destinat organizării de evenimente: Platforma de plăți online.