DESPRE

Înfiinţată în 2012 prin reorganizarea Departamentului de Informatizare şi a Centrului de Comunicaţii, Direcţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este entitatea UBB care oferă servicii IT&C tuturor utilizatorilor din facultăţile şi din unităţile administrative şi de cercetare ale Universităţii Babes-Bolyai.

Totodată, Direcţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor colaborează cu departamente similare din alte instituţii academice, cu mediul de business din domeniul IT&C în vederea perfecţionării serviciilor IT&C oferite în cadrul Universităţii şi de către Universitate pentru comunitatea publică şi privată.

Începand cu anul 2020 coordonatorul Direcţiei Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este domnul Lector. univ. dr. Adrian HUDREA.

Lector. univ. dr. Adrian HUDREA
Director
  • Email: adrian.hudrea@ubbcluj.ro