Academicinfo

Obiectivele sistemului AcademicInfo sunt următoarele:  gestiunea eficientă a informaţiilor de evidenţă şcolară din secretariate; accesul studenţilor şi profesorilor la informaţiile necesare; obţinerea de informaţii sintetice relevante asupra procesului didactic.

Sistemul AcademicInfo asigură modelarea proceselor de evidenţă şcolară şi oferă următoarele facilităţi: integrare nivel UBB (alegere discipline de pe toata suprafata UBB); extinderea tipuri de activitati didactice (licenta, master, doctorat, module de formare continua, planuri specifice de studii); suport multilingual în evidenţe; integrare taxe facultăţi şi direcţia economică; integrare cereri studenţi; evaluare cursuri;

Funcţionalităţi: gestiunea electronică a informaţiilor de evidenţă şcolară (referitoare la planurile de învăţământ, studenţii unei facultăţi şi notele acestora); generarea automată a situaţiilor necesare în secretariatele facultăţilor; introducerea calificativelor online de către profesori; consultarea online a informaţiilor de evidenţă şcolară (discipline, note etc.) de către studenţi şi profesori; obţinerea de sinteze relevante asupra procesului didactic; cereri studenţi, completare şi prelucrare; evaluare cursuri.

Sistemul AcademicInfo conţine următoarele module principale:
 • Evidenţa şcolară
 • Taxe
 • Acces studenţi şi profesori – Traiectoria școlară
 • Taxe – directia economică
 • Admitere

academicinfo

Descrierea funcționalităților sistemului AcademicInfo:

Taxe
 • evidenţa taxelor de şcolarizare, taxelor de admitere, tuturor taxelor încasate de la studenţi ;
 • situaţii zilnice;
 • borderoul de încasări pentru Financiar;
 • situaţii pe student (fişa studentului), situaţii generale pe semestru, pe ani sau între două date.
 • listarea monetarului;
 • calculul penalizarilor se face in mod automat in functie de zilele de intarziere.
Taxe cămine

Aplicaţia permite încasarea de taxe de cazare în cămine şi evidenţa persoanelor cazate pe cămine.

 • Accesul studenților la situația școlară.  Oferirea de facilităţi de acces pe web la informaţii legate de traiectoria şcolară a studenţilor.
 • completarea precontractelor de studii online
 • situaţia notele la discipline;
 • situaţia taxelor.
Accesul profesorilor la situația școlară

Oferirea de facilităţi de acces pe web la informaţii legate de „managementul” disciplinelor predate de către cadrele didactice şi sintetizarea de informaţii specifice dedicate managementului academic.

 • vizualizarea planului de învăţământ la o anumită specializare;
 • introducerea notelor de către profesori;
 • listarea cataloagelor pentru sesiune;
 • posibilitatea de vizualizare a notelor studenţilor la disciplinele predate de profesor pe anumite intervale de timp;
Admitere

Aplicaţia permite înscrierea candidaţilor care doresc să se înscrie la una sau mai multe specializări din UBB, repartizarea lor conform algoritmilor aprobaţi şi generarea listelor și situațiilor.

Evidenţa şcolară

Aplicaţia conţine un modul care permite importul candidaţilor care şi-au confirmat locul la specializările la care au fost admişi în aplicaţia de evidenţa şcolară.

Planuri de Invăţământ

Gestiunea planurilor de învăţământ, cu toate informaţiile adiacente,secţii, discipline, etc.

 • gestiunea secţiilor;
 • gestiunea disciplinelor;
 • generarea planurilor de învăţământ şi gestiunea modulelor;
 • gestiunea îndrumatorilor pe disciplină;
 • listări.
Studenti

În această secţiune se pot efectua următoarele operaţii:

 • căutarea unei persoane existente după anumite criterii (nume, cnp, act identitate);
 • actualizarea informaţiilor despre studenţi – date personale: nume, prenume, initiala, nume căsătorie, cnp, etc;
 • actualizarea adresei de domiciliu;
 • actualizarea datelor despre părinţi;
 • înscrierea (înmatricularea) studentului la o secţie. Aici vom putea vizualiza toate secţiile la care este înscris studentul;
 • înscriere studentul la o secţie nouă (completarea secţiei, grupei, a numărului matricol, a registrului matricol);
 • actualizarea formei de finanţare;
 • actualizarea altor date financiare necesare pentru fiecare student;
 • gestiunea grupelor de studiu şi studenţilor pe grupe;
 • gestiunea traiectoriei şcolare a studenţilor;
 • gestiunea informaţiilor despre studenţi referitoare la contracte de studiu;
 • gestiunea notelor studenţilor;
 • gestiunea notelor obţinute de student la examenul de licenţă.
Situaţii
 • generarea catalogului pentru fiecare disciplină (word);
 • generarea centralizatorului cu notele studenţilor;
 • vizualizarea studenţilor restanţieri la o disciplină, generare catalog;
 • vizualizarea şi afişarea notelor studenţilor unei grupe;
 • generarea unei liste cu studenţii posibili bursieri;
 • generarea listelor pentru burse;
 • generarea listelor pentru camine;
 • generarea foii matricole eliberate la cerere;
 • generarea ierarhiei finale a studenşilor absolvenţi şi a suplimentului la diplomă;
 • generarea adeveriţei eliberate după susţinerea examenului de licenţa;
 • centralizator licenţă;
 • statistici: statistici finanţare, statistici pe specializări, statistici INS, diverse statistici şi situzaţii solicitate de către secretariate.