Cine suntem

Înfiinţată în 2012 prin reorganizarea Departamentului de Informatizare şi a Centrului de Comunicaţii, Direcţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este entitatea UBB care oferă servicii IT&C tuturor utilizatorilor din facultăţile şi din unităţile administrative şi de cercetare ale Universităţii Babes-Bolyai.

Totodată, Direcţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor colaborează cu departamente similare din alte instituţii academice și cu mediul de business din domeniul IT&C, în vederea perfecţionării serviciilor IT&C oferite în cadrul Universităţii şi de către Universitate pentru comunitatea publică şi privată.

Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor implementează Strategia de Transformare Digitală a Universității Babeș-Bolyai.