Managementul cercetării

Managemetul Cercetării este sistemul informatic integrat pentru managementul activităților de cercetare din cadrul UBB. Disponibilitatea sistemului: http://infocercetare.ubbcluj.ro

Obiectivele sistemului Managementul Cercetării sunt managementul integrat al activităţilor de cercetare din cadrul UBB, asigurarea de facilităţi pentru analiza cantitativă a rezultatelor cercetării din UBB şi asigurarea suportului informaţional pentru proiectarea de strategii în domeniu cercetării în UBB

Facilităţi oferite de aplicaţie : Sistemul informatic pentru Managementul cercetării UBB a fost lansat în 2006 cu facilităti destinate tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor din UBB; Sistemul asigura posibilitatea de introducere a activităţii de cercetare de către fiecare cadru didactic, precum şi obţinerea de rapoarte de cercetare la diverse niveluri şi calculul punctajelor de cercetare specifice. Sistemul asigură sinteze ale activităţii de cercetare şi creaţii artistice la nivel de cadru didactic, catedre / centre / institute, facultăţi şi UBB; sistemul este utilizat curent pentru evaluarea cantitativă a activitătii de cercetare din cadrul UBB.

Structura şi funcţionalităţile sistemului sunt reprezentate grafic în figura de mai jos:

managementulcercetarii

Sistemul de Management al Cercetării

Acesta este destinat cadrelor didactice şi managementului cercetării la nivel de catedre, facultăţi şi la nivelul UBB.

Obiectivul urmărit este evidenţierea activităţii de cercetare a cadrelor didactice, precum şi sintetizarea acesteia la nivelul catedrelor, facultăţilor şi la nivelul UBB.

Aplicaţia este accesibilă prin intermediul unei interfeţe web.

Aplicaţia conţine 3 secţiuni:

 • Prima secţiune este destinată cadrelor didactice şi asigură facilităţi de introducere a activităţii de cercetare de către fiecare cadru didactic;
 • A doua secţiune este destinată şefilor de catedră pentru obţinerea de rapoarte de cercetare la nivelul fiecărei catedre.
 • A treia secţiune este destinată conducerii universitaţii pentru obţinerea de rapoarte de cercetare la nivelul unei facultăţi sau chiar la nivelul universităţii

Logarea in cadrul acestor secţiuni se face în baza unui user şi a unei parole de acces.

Actualizarea activității de cercetare

După validarea parolei şi intrarea în cont cadrele didactice să-şi introducă activitatea de cercetare.

Introducere activităţii de cercetare se face pe categorii/subcategorii de activităţi ce pot fi selectare din anumite liste.

Lista de categorii de activităţi:

Articole:

 • publicate in reviste cotate ISI;
 • publicate in reviste indexate în BDI;
 • publicate in reviste neindexate în BDI;
 • publicate in reviste recunoscute CNCSIS;
 • publicate in alte reviste româneşti

Cărţi

 • publicate în edituri internaţionale recunoscute;
 • publicate în alte edituri internaţionale;
 • publicate în edituri româneşti recunoscute CNCSIS:
 • publicate în alte edituri româneşti

Lucrări publicate în conferinţe

 • conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, ISBN, indexate BDI;
 • conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, neindexate BDI;
 • conferinţe ştiinţifice naţionale

Volume coordonate

 • internaţionale
 • naţionale

Brevete

Premii

Proiecte institutionale

Fiecare cadru didactic poate să îşi adauge noi lucrări la fiecare din aceste categorii de activităţi, sau va putea să modifice/şteargă anumite lucrări.

Alte facilităţi oferite de aplicaţie la aceasta secţiune:

 • se pot actualiza colaboratorii din afara UBB;
 • actualizarea informaţiilor de contact din cadrul UBB;
 • actualizarea parolei de acces la aplicaţie.
Sinteze oferite de aplicație

Din contul său, fiecare cadru didactic are posibilitatea să îşi vizualizeze activitatea toată activitatea sau pe fiecarea categorie în parte.

Selecţia facută poate fi salvată şi într-un document (.rtf) sau
Cadrele didactice care deţin funcţia de şef de catedră pot vizualiza următoarele sinteze la nivelul catedrei:

 • Sintezele pe catedră.
 • Sintezele pe cadre didactice din cadrul catedrelor

Cadrele didactice care deţin funcţiile de decan, prodecan, cancelar pot vizualiza următoarele sinteze la nivelul facultății:

 • Sintezele pe facultate.
 • Sintezele pe catedrele din cadrul facultăţii
 • Sintezele pe cadre didactice din cadrul facultăţii

Sintezele la nivelul UBB sunt accesibile din conturile managementului academic al UBB şi managementului cercetării din cadrul UBB.

 • Sintezele pe facultate.
 • Sintezele pe catedrele din cadrul facultăţii
 • Sintezele pe cadre didactice la nivelul UBB asigura vizualizarea activitatii fiecarui cadru didactic