AcademicInfo

Sistem pentru gestiunea evidenței școlare pentru secretariate, studenți și profesori

 

Obiectivele sistemului AcademicInfo sunt următoarele:  gestiunea eficientă a informaţiilor de evidenţă şcolară din secretariate; accesul studenţilor şi profesorilor la informaţiile necesare; obţinerea de informaţii sintetice relevante asupra procesului didactic.

Sistemul AcademicInfo asigură modelarea proceselor de evidenţă şcolară şi oferă următoarele facilităţi: integrare nivel UBB (alegere discipline de pe toată suprafața UBB); extinderea tipurilor de activități didactice (licență, master, doctorat, module de formare continuă, planuri specifice de studii); suport multilingual în evidenţe; integrare taxe facultăţi şi direcţia economică; integrare cereri studenţi; evaluare cursuri.

Funcţionalităţi: gestiunea electronică a informaţiilor de evidenţă şcolară (referitoare la planurile de învăţământ, studenţii unei facultăţi şi notele acestora); generarea automată a situaţiilor necesare în secretariatele facultăţilor; introducerea calificativelor online de către profesori; consultarea online a informaţiilor de evidenţă şcolară (discipline, note etc.) de către studenţi şi profesori; obţinerea de sinteze relevante asupra procesului didactic; cereri studenţi, completare şi prelucrare; evaluare cursuri.