Fișă lichidare doctoranzi

Aplicație pentru depunerea fișei de lichidare pentru doctoranzi

 

 

Ca și parte a procesului de finalizare a studiilor doctorale, fișele de lichidare ale doctoranzilor pot fi întocmite prin intermediul unei aplicații web.