Managementul cercetării

Sistemul informatic integrat pentru managementul activităților de cercetare

 

Proiectul de management al activității academice/ştiinţifice din UBB este destinat cadrelor didactice şi de cercetare, și managementului activităţii academice/ştiinţifice la nivel de departamente, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, facultăți și la nivelul UBB.

Obiectivul urmărit este evidențierea activității academice/ştiinţifice a cadrelor didactice şi de cercetare, precum și sintetizarea acesteia la nivelul departamentelor, unităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, facultăților și la nivelul UBB.

Aplicația este accesibilă prin intermediul unei interfețe web și asigură facilități de introducere a activității academice/ştiinţifice de către fiecare cadru didactic, precum și obținerea de rapoarte de cercetare la diverse niveluri. Proiectul este realizat în cadrul Centrului de Sisteme Informatice al Universității și asigură managementul informatic integrat al activității academice/ştiinţifice desfășurate în UBB.