Solicitări doctoranzi

Programarea depunerii documentelor în vederea susținerii tezei de doctorat

Prin intermediul platformei doctoranzii se pot programa pentru depunerea documentelor necesare în vederea susținerii tezei de doctorat.